Uspešno rešavamo sve zahteve investitora, ma koliko oni bili komplikovani. Vodimo računa da idemo u korak sa vremenom, pratimo i upotrebljavamo najsavremenije materijale i tehnologije kako u projektovanju, tako i u niskogradnji, visokogradnji i svim ostalim građevinskim radovima.

Visoko profesionalni odnos zaposlenih, odanost i posvećenost prema radu, kvalitet usluga i stručnost kadra, poštovanje svih ugovorenih obaveza i rokova je razlog da svaki investitor ili naručilac posla bude siguran da ima pouzdanog i odgovornog izvođača.

Reference

U našem dosadašnjem radu najzapaženije rezultate ostvarili smo na rekonstrukcijama vrelovodnih mreža, samoj izgradnji vrelovoda, izgradnji kanalizacione i vodovodne mreže.

JKP Novosadska toplana, Novi Sad

Izgradnja vrelovodne mreže

Grad Sombor

Infrastukturno opremanje industrujske zone
Izgradnja vodovoda u naseljenom mestu Doroslovo
Infrastrukturno opremanje industrijske zone

Opština Žitište

Rekonstrukcija vodovodne mreže u Česteregu - zamena azbestnih cevi

Opština Bečej

Rekonstrukcija Zelene ulice - I faza

JKP Beogradske elektrane, Novi Beograd

Izgradnja i rekonstrukcija vrelovodne mreže

JP Vodokanal, Bečej

Izgradnja kanalizacije otpadnih voda

JKP Vodovod i kanalizacija, Novi Sad

Rekonstrukcija vodovodne mreže
Poslovni objekat radionice i magacina sa upravnom zgradom

JKP Vojvodinašume, Novi Sad

Izgradnja (i održavanje) šumskih puteva i izgradnja cevniih propusta

JP Srbija gas

Izgradnja gasovodne mreže visokog i srednjeg pritiska izgradnja merno-regulacionih stanica

Vojvodina put, Bačka put

Atmosferska kanalizacija

Opština Bačka Palanka

Sanacija kanala za odvod atmosferskih voda

M.Z. Gajdobra

Izrada parkinga na prilazu ambulanti,
Kanalizaciona mreža sa cs 1. faza i 2. faza

Millenium Team d.o.o.

Kanalizaciona mreža

Projektomontaža a.d.

Kanalizaciona mreža

M.Z. Nova Crvenka

Vodovodna mreža

M.Z. Turija

Vodovodna mreža

Aling-conel d.o.o.

Izvođenje građevinskih radova,
Izvođenje radova vrelovodna mreža

Prigrevica

Radovi na gasovodu

Grad Kikinda

Izgradnja vrelovoda

Izvedeni radovi

Izvođenje radova je u skladu sa zaštitom životne sredine i ljudskog zdravlja. Prilagođavamo se željama i potrebama svih potencijalnih saradnika, poštujemo rokove i obećavamo dobar kvalitet gradnje.

Ulažemo u svoju budućnost.

Ako želite da postanete deo našeg tima, da sa Vama budemo još snažniji, bolji i uspešniji, pridružite nam se.