Imperial buildings d.o.o. mi gradimo, mi menjamo budućnost.


Preduzeće je osnovano 2007. godine u Novom Sadu kao društvo za inženjering, projektovanje, niskogradnju i visokogradnju.

Izvođenje radova - Imperial Buildings

Izvođenje radova – Imperial Buildings

Izvođenje radova - Imperial Buildings

Izvođenje radova – Imperial Buildings


Naše preduzeće izvodi građevinske radove na izgradnji kanalizacione,vodovodne i gasne mreže zatim na izgradnji vrelovoda, kao i ostale građevinske radove.

Izvođenje radova - Imperial Buildings

Izvođenje radova – Imperial Buildings

Mehanizacija - Imperial Buildings

Mehanizacija – Imperial Buildings

Izvođenje radova - Imperial Buildings

Izvođenje radova – Imperial Buildings

Izvođenje radova - Imperial Buildings

Izvođenje radova – Imperial Buildings


Sama organizacija u toku i za vreme izvođenja radova je u nadležnosti tehničke službe preduzeća, koja je u obavezi da pristupi organizaciji od početka izvođenja radova, pa do samog završetka radova. Do same predaje gradilišta tehnička služba je u saradnji sa nadzornim organima od strane investitora ili naručioca, kao i sa zaposlenim radnicima koji su angažovani na radovima.

Posedujemo sopstvenu mehanizaciju, vozni park i tehničku opremljenost za obavljanje svih navedenih delatnosti. Preduzeće broji oko 40 zaposlenih, a uskladu sa potrebama angažuju se sezonski radnici. Kompanija ima sve službe potrebne za uspešnu realizaciju građevinske proizvodnje:

  • Komercijalu
  • Finansijsko/operativnu službu
  • Projektovanje, inžinjering, izgradnju i mehanizaciju

Generalni direktor kompanije je Ilija Mandić diplomirani ekonomista.

Mehanizacija - Imperial Buildings

Mehanizacija – Imperial Buildings