Kompanija je osnovana 2007. godine u Novom Sadu, kao društvo za inženjering, projektovanje, niskogradnju i visokogradnju.

Naša kompanija izvodi građevinske radove na izgradnji kanalizacione, vodovodne i gasne mreže, zatim na izgradnji vrelovoda, kao i ostale građevinske radove.

Sama organizacija u toku i za vreme izvođenja radova je u nadležnosti tehničke službe kompanije, koja je u obavezi da pristupi organizaciji od početka izvođenja radova, pa do samog završetka radova. Do same predaje gradilišta tehnička služba je u saradnji sa nadzornim organima od strane investitora ili naručioca, kao i sa zaposlenim radnicima, koji su angažovani na radovima.

Posedujemo sopstvenu mehanizaciju, vozni park i tehničku opremljenost za obavljanje svih navedenih delatnosti. Kompanija broji preko 70 zaposlenih, a shodno potrebama i projektima, naš tim će se uvećavati. Kompanija ima sve službe potrebne za uspešnu realizaciju građevinske proizvodnje:

  • Projektovanje i inženjering
  • Izgradnja i mehanizacija
  • Finansijsko-operativna služba
  • Pravna služba
  • Komercijala
  • Menadžment

Generalni direktor kompanije je Ilija Mandić, diplomirani ekonomista.

Izvedeni radovi

Izvođenje radova je u skladu sa zaštitom životne sredine i ljudskog zdravlja. Prilagođavamo se željama i potrebama svih potencijalnih saradnika, poštujemo rokove i obećavamo dobar kvalitet gradnje.

Ulažemo u svoju budućnost

Ako želite da postanete deo našeg tima, da sa Vama budemo još snažniji, bolji i uspešniji, pridružite nam se.